Seirbhisí

Réimse leathan seirbhisí gairmiúla a chuideoidh leat agus le d'eagras bhur gcumas a bhaint amach.

Forbairt Eagraíochta

 • Athrú eagraíochta (cultúr, múnla, acmhainní daonna)
 • Anailís ar údar na mbacanna atá ag cur srian ar fhás an eagrais
 • Taighde ar réitigh agus roghanna straitéise a chuideoidh leat thorthaí éifeachtacha a bhaint amach
 • Súil a choinneáil ar an phroiséas athraithe agus athbhreithniú a dhéanamh air
 • Forbairt agus athnuachan Bord
 • Pleanáil leanúnachais

Straitéis agus Pleanáil

 • Pleanáil straitéiseach
 • Athbhreithniú a dhéanamh ar straitéis agus ar phleananna
 • pleanáil ghnó
 • Straitéis idirbheartaíochta
 • Ullmhúchán le haghaidh idirbheartaíochta agus réiteach
 • Stiúradh agus bainistíocht tionscadal
 • Measúnú riosca, bainistíocht riosca

Taighde agus Anailís

 • Athbhreithniú ar shainlitríocht e.g. tuarascálacha, foilseacháin oifigiúla, cáipéisí teicniúla
 • Saineolas ar mhodhanna taighde
 • Agallaimh a eagrú go mion
 • Grúpa fócais a tharraingt le chéile
 • Ceistneoirí
 • Suirbhé agus anailís suirbhé

Measúnú agus Meastóireacht

 • Iarratais ar mhaoiniú agus eile
 • Moltaí agus cinnte infheistíochta
 • Tairiscint a chur isteach ar chonradh

Scríobh agus Eagarthóireacht

 • Cás gnó
 • Plean gnó
 • Athbhreithniú ar straitéis
 • Plean straitéiseach
 • Iarratas ar mhaoiniú agus ar dheontais
 • Tariscintí poiblí agus cur i láthair
 • Tuarascáil bhliantúil, tuarascálacha eile

Éascú

 • Cathaoirleacht agus éascú a dhéanamh ar chruinnithe, comhdhála agus ar ghrúpaí
 • Ceardlanna agus seisiún ransaithe smaointe a reachtáil
 • Eadráin agus idirghabháil a dhéanamh áit a bhfuil easaontas, aighneas, achrann nó coimhlint