Tionscadail atá déanta agam

The Wheel

Athbhreithniú agus forbairt straitéise (2015-2016)

Arts Council of
Northern Ireland

Iniúchadh ar an Cheol Dúchais i dTuaisceart Éireann (2014-15)

Arts Council/
An Chomhairle Ealaíon

Athbhreithniú ar thogra polasaí i leith an cheoil chomhaimseartha (2015)

Ealaín na Gaeltachta

Measúnú ar iarratais do scéim maoinithe (2015)

An Cosán Glas

Pleanáil ghnó, straitéis idirbheartaíochta (2015)

CLÓ

Athbhreithniú ar straitéis agus margaíocht (2015)

Amharclann Ghaoth Dobhair

Athfhorbairt caipitil, pleanáil ghnó agus ráiteas straitéise (2015)

Other Voices

Forbairt straitéise gnó, maoiniú (2014-ar lean.)

Ealaín na Gaeltachta

Athbhreithniú ar na dúshláin atá roimh an earnáil drámaíochta Gaeilge sa Ghaeltacht (2014)

South Wind Blows Ltd

(comhlacht léiriúcháin agus comhairleoireacht chultúrtha): straitéis i leith éagsúla maoinithe, leathnú gnó, tairgí & seirbhisí (2014-ar lean.)

Pléaráca Teoranta

(Seirbhisí pobail agus cultúir, Conamara): athbhreithniú ar straitéis (2014)

Derry-Londonderry
UK City of Culture

Stiúrthóir Tionscadal (dár luach STG£12m), béim ar chur i gcrích an togra, pleanáil acmhainní agus bainistíocht riosca (2012-2013)

Smock Alley Theatre, Dublin

Athfhorbairt caipitil agus athnuachan ar amharclann tábhachtach ón 17ú haois, pleanáil ghnó agus forbairt an Bhoird

Dublin Dance Festival

Forbairt na heagraíochta, athnuachan an Bhoird, pleanáil leanúnachais (2007-2011)

The Touring Experiment

Tionscadal taighde feidhmeach, dár luach €2m, ar son na Comhairle Ealaíon; iniúchadh ar straitéis agus polasaí i leith camchuairt na n-ealaíon in Éirinn (2007-2008)

Meeting House Square

Athfhorbairt caipitil €2.2m, pleanáil ghnó agus tionscadal margaíochta (2010)

Culture Night

Oíche Chultúir a fhorbairt ina himeacht náisiúnta cultúrtha i ndiaidh í a bhunú mar thogra margaíochta áitiúil i mBarra Temple i mBaile Átha Cliath (2005-ar lean.)

Irish Chamber Orchestra

Pleanáil agus maoiniú leis an ICO a aistriú ó Bhaile Átha Cliath go Luimneach (1995)

Irish Traditional Music Archive

Ról lárnach i mbunú, forbairt agus maoiniú na heagraíochta náisiúnta seo; forbairt an Bhoird, pleanáil leanúnachais (1987-ar lean.)